Deprecated: Function create_function() is deprecated in /www/webvol8/6e/nygkzu131iw1ecq/svartafaret.nu/public_html/bl-kernel/helpers/text.class.php on line 226

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /www/webvol8/6e/nygkzu131iw1ecq/svartafaret.nu/public_html/bl-kernel/helpers/text.class.php on line 226

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /www/webvol8/6e/nygkzu131iw1ecq/svartafaret.nu/public_html/bl-kernel/helpers/text.class.php on line 226

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /www/webvol8/6e/nygkzu131iw1ecq/svartafaret.nu/public_html/bl-kernel/helpers/text.class.php on line 226

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /www/webvol8/6e/nygkzu131iw1ecq/svartafaret.nu/public_html/bl-kernel/helpers/text.class.php on line 226

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /www/webvol8/6e/nygkzu131iw1ecq/svartafaret.nu/public_html/bl-kernel/helpers/text.class.php on line 226

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /www/webvol8/6e/nygkzu131iw1ecq/svartafaret.nu/public_html/bl-kernel/helpers/text.class.php on line 226

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /www/webvol8/6e/nygkzu131iw1ecq/svartafaret.nu/public_html/bl-kernel/helpers/text.class.php on line 226

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /www/webvol8/6e/nygkzu131iw1ecq/svartafaret.nu/public_html/bl-kernel/helpers/text.class.php on line 226

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /www/webvol8/6e/nygkzu131iw1ecq/svartafaret.nu/public_html/bl-kernel/helpers/text.class.php on line 226

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /www/webvol8/6e/nygkzu131iw1ecq/svartafaret.nu/public_html/bl-kernel/helpers/text.class.php on line 226

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /www/webvol8/6e/nygkzu131iw1ecq/svartafaret.nu/public_html/bl-kernel/helpers/text.class.php on line 226
Svarta Fåret Service – Professionell fårklippning

Tips och råd

Dräktighetsscanning av tackor

För att få reda på hur många lamm som varje tacka bär på så kan man scanna tackan. Detta görs helst senast 80 dagar efter betäckningen. Detta ger många fördelar såsom tackor med flera lamm i magen får en större giva av foder och de med färre eller inga lamm sparar man in på fodergivan. Vid lammning så vet man när tackan är färdiglammad. Tackor som inte blivit dräktiga får gå med baggen igen så att alla lammar till sist. Rätt antal öronbrickor kan beställas. Bara 1-2 missade lamm hade betalat för scanningen. Det finns två scannare som jag rekommenderar som scannar i Sverige:

 • Martin Sjunnesson, Strängnäs, 0705-981443 eller 0152-13717
 • Carl Williams från Nya Zeeland. Bokas genom: Lena Karlsson, 0451-26010

Hur många djur har du egentligen?

Det är mycket vanligt att det finns lus på fåren. Vintern 08/09 uppskattar jag att 85% av besättningarna jag besöker har lus i någon form på sina djur. Om era får kliar sig så är det 99% risk att de har lus. De flesta lus syns inte för blotta ögat. Om era djur kliar sig efter klippning så har de lus. Detta är mycket lätt att åtgärda. Avlusa snarast!

Mineralfoder

Det är mycket vanligt att mineralfoder är ett okänt begrepp hos fårägare när jag kommer till dem första gången. De flesta tror att pelleterat fårfoder eller saltsten är mineralfoder. Så är inte fallet! Ett får behöver fri tillgång till grovfoder (hö eller ensilage), saltsten (oftast med koppar) samt fårmineraler. Fårmineraler finns i olika utföranden. Vissa smakar bättre än andra. Ta gärna en diskussion med mig om detta.

Kopparkänslighet hos får

Att ge tips om kopparkänslighet hos får är lite vanskligt, men allmänt kan man säga att alla får skall ha mineraler med koppar i. Dock skall renrasiga Texel och renrasiga Ostfrisiska mjölkfår ha mindre koppar än de andra raserna. För övriga raser skall det finnas koppar både i mineralbaljan och i saltstenen. Jag rekommenderar inte användning av mineraler för nötkreatur till får eftersom de innehåller upp till fyra gånger högre Cu-halt. Bland dem som säljer dessa produkter finns det många som säger att får inte tål koppar. Dessa personer har inte hängt med i de senaste årens forskning. I Sverige är det fler får som dör av kopparbrist än som dör av kopparförgiftning.

Selen

Jag har av egen erfarenhet och många med mig, upptäckt att det är att föredra att ge fåren selen före lammning under stallperioden. Två till tre gånger med tre - fyra veckor mellan varje giva till tackan med sista giva ett par veckor före lammningen. Jag använde mig av ”Selevitan” granulat som jag blandade ut med vatten för att kunna ge rätt dos till varje djur med hjälp av en ingivare. Det är inte lätt att få i tackan granulatet annars. Här är blandningsschema: 1 dosmått till 20 ml ljummet vatten ger 36 ml lösning. Skaka lösningen tills den är helt löst. Lösningen ges med 2ml/10kg djur. Skaka lite mellan varje djur. Utan ingivare så prova med att krossa lite kraftfoder och blanda granulatet med det för att sedan ge rätt dos till varje djur. Erfarenheten av detta ger piggare lamm och lättare lammningar med färre komplikationer.

Käftgropsödem

Jag har ofta hittat får i besättningar och fått förfrågan via telefon, angående får med en bula under hakan. Fåren är då också hängiga och slöa. Detta är med mycket stor sannolikhet ett symtom på att fåret lider av inälvsparasiter såsom stora magmasken eller stora leverflundran i ett mycket långt gående stadium. Det är hög tid att handla! Avmaska snarast detta djur med ett medel som är verksamt mot de flesta parasiter. Dessa är: Ivomec, Noromectin och Dectomax. Det är viktigt att djuret får rätt dos så att inte parasiten utvecklar resistens mot de medel vi har att tillgå. Mina kunder som inte har någon våg gissar nästan alltid fel på vikten på sina djur. Ett normaltstort får väger ca 70 kg. Väg vid behov. Tänk på att det inte är troligt att bara detta djur är infekterat av parasiter. Ta omedelbart träckprov och skicka in för analys (Det är bra att veta vad man har för parasiter i sin besättning)eller avmaska alla djur. Tyvärr har jag mer än en gång hört talas om att veterinär har tillkallats och behandlat djuren med penicillin vilket inte hjälper i detta läge. Efter behandling skall inte djuren tillbaka till samma bete som de var på före behandlingen. Diskutera med din veterinär hur du skall behandla dina djur i framtiden för att du skall komma ifrån dessa problem.

Maedi-Visna

Maedi-Visna är en smittsam smygande virussjukdom hos får som har påvisats hos 70 av 1400 besättningar. Var uppmärksam på att fårhälsovården har en ekonomiskt fördelaktig kampanj just nu gällande Maedi-Visna programmet. Ersättningen sänks från och med 1 mars 2007, så anmäl er snarast till detta. Se länk Fårhälsovården.

Här är några användbara länkar:

 • Fårhälsovården/Svenska djurhälsovården: www.svdhv.org
 • Svenska Fåravelsförbundet: www.faravelsforbundet.com. Här hittar ni alla rasföreningar och intresseorganisationer samt distriktföreningar.

Uppköpare av ull:

 • Ullcentrum, Öland: www.ullcentrum.com. Köper all sorts ull från Öland och sydöstra Sverige, 2-20 kronor/kg.
 • Toarp Säteri, Gällstad: www.toarp.se. Köper all sorts ull, 1-7 kronor/kg.
 • Solkustens spinnverkstad, Oskarshamn: www.solkustens-spinnverkstad.com. Köper finull, gotlands- och leicesterull, 20-40 kronor/kg.
 • Wålstedts Textilverkstad, Dala-Floda: www.walstedts.se. Köper gobeläng, mjölkfår och korsningsull, max 45 kronor/kg.
 • Åddebo Ull, Uppsala: www.addeboull.com. Köper finull, rya, gotlands- och leicesterull, 20- 55 kronor/kg. Köper även stoppningsull t.ex. Texel.
 • Östergötlands Ullspinneri, Ödeshög: www.ullspinneriet.com. Köper lammull av gotlandsfår och finull, 25-75 kronor/kg.
 • Ull i Sverige, Kil: www.ullisverige.se. Köper all form av ull.

Vid försäljning av ull är det viktigt att tänka på att ullen ska vara från får som är klippta två gånger per år. Ullen skall dessutom vara ren, sorterad och packad enligt konstens regler.