Avmaskning

Avmaskningsmedel säljs enbart i stora doser vilket kan göra det svårt för den fårägare som har en mindre besättning att få sina får avmaskade. Om behov finns kan jag hjälpa till med avmaskning i mindre besättningar vid klipptillfället. För att ta reda på om det föreligger ett behov bör ett träckprov tas och skickas för analys till Vidilab, box 257, 75105 Uppsala. Ta kontakt med Vidilab i god tid före klippningen för att få instruktioner för insamlande av träck samt kostnad för provtagning. Denna undersökning är gratis om man är med i Fårhälsovården.